Создать сайт
Понравился? Нажмите -
@ADVMAKER@

2014-2015 учебный год

30.09.2014
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТЕМА,
НАД  ЯКОЮ ПРАЦЮЄ   КОЛЕКТИВ ШКОЛИ:
«Програмно-цільовий підхід до освітньої діяльності в школі.Формування у школярів громадянської активності та
національної свідомості»
Місія школи:
   Матеріально оснащена, з висококласними педагогічними кадрами  сучасна школа, приваблива для учнів та батьків, яка виховує конкурентноздатну особистість.
     Головна мета  вчителів  школи:
Забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання (за вимогою Державного стандарту); гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави. 
Створення умов для здобуття учнями якісної освіти.
Забезпечення здорового способу життя вихованців.
Розвиток обдарувань, здібностей, інтересів, нахилів школярів.
Виховання освіченої, розвиненої  людини з активною громадянською позицією.
Цілі і задачі школи на новий навчальний рік:
1. Опрацювати та організувати роботу щодо реалізації державних документів:
          -  Державного стандарту початкової загальної освіти;
          -  Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;
          -  Документів щодо роботи з обдарованою молоддю;
          -  Документів щодо підвищення якості шкільної природничо-
математичної освіти на період до 2015 року; 
          - Документів щодо впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних  технологій «Сто відсотків»;
          - Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права  інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів на 2012-2020 роки;
          - Концепції проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми  «Формування здорового способу життя молоді України на 2013–2017  роки»;
         -  Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти».
2. Сформувати особу, готову до самовизначення свого місця в творчому перетворенні оточуючого світу, до саморозвитку.
3. Забезпечити реалізацію прав кожного учня на отримання освіти відповідно до його потреб і можливостей.
4. Підвищити якість навчання школярів за рахунок освоєння технологій, які забезпечують успішність роботи кожного учня.

Комментарии (0)Просмотров (147)


Зарегистрированный
Анонимно